Revista Sănătate

Data la care centralele pe gaz se interzic oficial, anunțul pe 2024

Ne pregătim să spunem „adio” centralelor pe gaz, conform recentelor directive europene. Mai nou s-a stabilit şi data limită până la care le mai putm folosi.

Într-o mișcare semnificativă către o mai mare eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, Uniunea Europeană (UE) a oficializat interzicerea centralelor pe gaz și a introdus reguli stricte pentru tranziția către surse alternative de căldură. Decizia, înregistrată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în septembrie 2023, a marcat adoptarea unei versiuni reformată a directivei privind eficiența energetică (UE) 2023/1791.

Principala schimbare impusă de această directivă vizează eliminarea centralelor pe gaz, oferind posibilitatea instalării pompelor de căldură ca alternativă pentru cei care doresc să obțină certificate energetice pentru locuințele lor. Această mișcare urmărește să sprijine tranziția către tehnologii mai ecologice și sustenabile în sectorul rezidențial.

Autoritățile au impus termene limită pentru implementarea noilor modificări, oferind statelor membre un interval de doi ani pentru a transpune directiva în legislația lor internă. Cu toate acestea, pentru a facilita tranziția, se vor acorda scutiri pentru anumite industrii consumatoare de energie până la 31 decembrie 2030.

Prin adoptarea acestor măsuri, UE și-a propus să realizeze economii semnificative de energie, vizând 11,7% din energia finală și primară în comparație cu scenariul de referință din 2020.

Cu praguri anuale pentru economiile de energie, de la 0,8% în 2021-2023 la 1,9% în perioada 2028-2030, UE speră să încurajeze statele membre să adopte politici și tehnologii sustenabile pentru a atinge aceste obiective ambițioase.

Măsurile adoptate de Uniunea Europeană marchează un pas semnificativ către o Europă mai verde și mai eficientă din punct de vedere energetic.

Cu introducerea noilor reguli și promovarea surselor alternative de căldură, se speră că statele membre vor accelera tranziția către tehnologii durabile, contribuind la lupta globală împotriva schimbărilor climatice.