Revista Sănătate

Reguli necesare pentru a obține tichetele de creșă !

Tichetele de creșă pentru anul 2019 se acordă în baza legii 165/2018. Legea prevede condițiile de acordare a acestor faciltăți cât și valoare și valabilitatea acestora.

        Cine poate beneficia de tichetele de creșă

Beneficiarii acestor tichete sunt angajații care nu au concediu și indemnizația de creștere a copilului de pînă la doi ani sau trei, în cazul copiilor cu handicap.
Aceste tichete pot fi utilizate numai pentru plata taxelor necesare la creșa unde copilul este înscris.
Tichetele de creşă se acordă unuia dintre părinți, la cerere, în baza livretului de familie.
Asistenții maternali nu beneficiază de aceste tichete.

        Care este valoarea thichetelor de creșă

Valoarea maximă la care se acordă tichetele de creșă este de 450 de lei pe lună, pentru un copil iar valoare nominală este de 10 ori multiplu de 10, însă nu mai mare de 100.

       Valabilitate

Tichetele de creșă pe suport de hârtie sunt valabile numai dacă pe ele sunt înscrise:

  • numele și adresa emitentului;
  • valoarea nominală a tichetului de creșă;
  • perioada de valabilitate a utilizării tichetului de creșă;
  • spațiu pentru înscrierea numelui, prenumelui și codului numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze tichetul de creșă;
  • interdicția de a fi utilizat pentru achiziționarea de alte bunuri/servicii decât achitarea taxelor la creşa unde este înscris copilul;
  • spațiu destinat înscrierii datei și aplicării ștampilei unității la care tichetul de creșă a fost utilizat.

Tichetele de creșă electronice sunt valabile în cazul în care toate informațiile sunt stocate pe suportul electronic.